Dr. Dakó Gábor Miklós

A diploma megszerzését követően az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyeleten szerzett tapasztalatokat a befektetési szolgáltatók szabályozása, felügyelése, valamint a tőkepiaci kibocsátások engedélyezése terén, majd kiemelt feladatként látott el felügyeleti biztosi teendőket és nyújtott a biztosokat segítő teljeskörű jogi támogatást több, válsághelyzetbe került intézménynél.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, illetve a Magyar Nemzeti Bankban a tőkepiaci ágazat vizsgálati területeit, illetve a kibocsátói és kibocsátási területeket vezette. 2018-ig az MNB Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatójaként tevékenykedett. Aktív szerepet vállalt a hatósági piacfelügyelet szabályozói oldalának kialakításában és gyakorlati működtetésében. Fő szakterülete a piaci devianciák elleni hatékony fellépés, illetve a nyilvános részvénytársaságok működésére vonatkozó szabályozás és a gyakorlati működés jogi kereteinek kialakítása, a vállalatfelvásárlások strukturális és jogi előkészítése. A tőzsdei kibocsátók kötelezettségeinek való megfelelés és a pénzügyi eszközök kibocsátásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos teendők ellátása során mind hatósági, mind a piaci oldalon teljes körű tapasztaltokat szerzett.

2018. márciusában csatlakozott a Kertész és Társai Ügyvédi Irodához.

2019. júliusától az OPUS GLOBAL Nyrt. Társaságirányításért felelős vezérigazgató helyetteseként felel a társaság tőkepiaci, befektetői kapcsolataiért, és koordinálja a holding társaság tőkepiaci működését és kommunikációját.