Dr. Egyedné dr. Páricsi Orsolya

Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya jogi diploma megszerzését követően vállalati jogászként helyezkedett el. A vállalati szférában eltöltött évek alatt tapasztalatot szerzett többek között a társasági jogi, pénzügyi jogi, munkajogi, közbeszerzési és agrárjogi területeken.

Jelenleg feladatkörei kiterjedtek a polgári jog egyéb területei mellett a követeléskezelésre, vitarendezésre.