Általános cégadatok

A társaság cégneve: 
OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:   
OPUS GLOBAL Nyrt.

A Társaság cégjegyzékszáma:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-042533, Magyarország

A társaság címe:
1062 Budapest, Andrássy út 59.

Telefon:
 (36-1) 433-07-00

Befektetési kapcsolattartó:
Hegyvári Dávid
06/1-433-0701
hegyvari.david@opusglobal.hu

A társaság e-mail címe:
info@opusglobal.hu

A társaság bejegyzett internet elérhetősége:
www.opusglobal.hu

A társaság alaptőkéje:
17.541.151.250 Ft

A hatályos alapszabály kelte:
2019. április 8.

A Társaság működésének időtartama:
határozatlan

A Társaság üzleti éve:
a naptári évvel egyező, amely minden év január 1-től december 31-ig tart

A Társaság tevékenysége: 
Főtevékenység: 6420’08 Vagyonkezelés (holding)

Az Igazgatóság tagjai:
Dr. Mészáros Beatrix
Vida József
Halmi Tamás
Dr. Balog Ádám
Járai Zsigmond

Az Audit Bizottság és egyben a Felügyelőbizottság tagjai:
Tima János
Dr. Egyedné dr. Páricsi Orsolya
Dr. Gödör Éva Szilvia

Vállalatvezetés:
Dzsubák Attila (vezérigazgató)
Ódorné Angyal Zsuzsanna (Operatív vezérigazgató-helyettes)

Tulajdonosi struktúra:
Konzum PE Magántőke alap
Közvetett (a KPE Invest Kft-n keresztül)
Mészáros Lőrinc
Közvetett (a Status Capital kockázati tőkealap-kezelő Zrt-n keresztül
Talentis Group Beruházás-szervező Zrt
Konzum Management Kft

            Könyvvizsgáló:
  BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter)

Részvény adatok

Értékpapír megnevezése:
OPUS részvény

Értékpapír kibocsátója:
OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részvényfajta:
Törzsrészvény

Értékpapír Típus:
Névre szóló

Értékpapír előállítási módja:
HU0000110226

Kijelzés módja (Ticker): 
OPUS

Értékpapír névértéke:
25 HUF

Bevezetett értékpapír mennyisége (db):
701.646.050

Bevezetési Nap: 
1998. ápr. 22.

Első Kereskedési Nap: 
1998. ápr. 22.

Tőzsdei kategória:
Prémium

Kötésegység:
1

Kereskedés pénzneme: 
HUF

Bevezetési Ár: 
700

Részvénykönyv vezetése

Az OPUS GLOBAL Nyrt. részvénykönyv-vezetési feladatait a Társaság maga látja el székhelyén.
A részvénykönyvbe betekintés feltételeit szabályzatunkban megtekinthető