Stratégia

Az OPUS GLOBAL Nyrt. befektetéseit a magyar gazdaság stratégiai ágazatiban valósítja meg olyan cégeken keresztül, amelyek piacvezetők vagy különleges kulcs-pozícióval rendelkeznek, cash flow/osztalék vezéreltek. A stratégiai befektetések során törekszik arra, hogy többségi tulajdont szerezzen az adott cégekben, biztosítva ezzel az operatív döntések feletti felügyeletet. 

Az OPUS GLOBAL Nyrt. stratégiai célja, hogy fenntartható, stabil növekedési pályát biztosítson a turizmus, ipar, élelmiszeripar, valamint vagyonkezelési portfoliójába tartozó vállalatai számára, megteremtve ezzel a jövedelemtermelő képességük növelését.  Mindez alapján a menedzsment célja, hogy a Társaság vonzó célpontként jelenjen meg az intézményi nagybefektetők, konzervatív befektetési politikát folytató pénzügyi alapok előtt is.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. a közép és hosszútávon profitot eredményező növekedési potenciál elérése érdekében – a befektetők számára átlátható módon – finanszírozási lehetőséget biztosít a konszolidációs körébe tartozó, a divíziók valamelyike alá sorolt entitás számára. A stratégiai divíziókban (ipar, élelmiszeripar, turizmus) leadership pozícióban van az OPUS GLOBAL Nyrt., olyan integrációkat hozva létre, amelyek révén a leányvállalatai jóval értékesebbek, mint önállóan. Az stratégiai divíziók alá nem sorolható (likvid) vagyonelemeket (pl. CIG Pannónia Nyrt.) pénzügyi befektetőként kezeli és tartja fenn, illetve üzleti döntése alapján értékesíti a divíziókba sorolt értékmegtartás és értéknövekedés célja érdekében. 

A menedzsment stratégiai gondolkodásának része, hogy a megváltozott piaci körülményekre rugalmasan reagál annak érdekében, hogy a befektetések értékét megőrizze és növelni tudja. Továbbra is kiemelt cél olyan társaságok felvásárlása és integrálása, amelyek jelentős növekedési potenciállal és eredménytermelő képességgel rendelkeznek. Emellett kiemelt fontossággal bír a már meglévő vagyonelemek optimalizálása. 

A holding struktúra előnyeinek kihasználása, azaz a vagyonelemek és a csoport üzleti tevékenységei közötti szinergia feltárása, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való ésszerű és összehangolt gazdálkodás, a csoporton belüli együttműködési lehetőségek kiaknázása, a menedzsment eredmény- és minőségorientált vezetési kultúrája, valamint a szervezetben lévő szakemberek kiemelkedő tudása és egyedi tapasztalata tovább erősíti az OPUS GLOBAL Nyrt. kiemelkedő piaci szerepét az ipari és szolgáltató szektorokban.

Következő esemény

Archivum

Befektetői kapcsolatok

Cím: 1062 Bp., Andrássy út 59.
Telefon: 36 1 433 0700
Email: info@opusglobal.hu