FENNÁLLÁSA LEGJOBB ERDMÉNYÉT ÉRTE EL AZ OPUS GLOBAL

Közzétette a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján 2021. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált éves jelentését az OPUS GLOBAL Nyrt. A Vállalatcsoport 2021. évben a világjárvány újabb és újabb hullámai, valamint a világgazdaságban elinduló negatív makrogazdasági folyamatainak hatása ellenére is konszolidált szinten 889,5 milliárd forint Mérlegfőösszeggel és 314,5 milliárd forint Saját tőkével zárta, míg a Teljes átfogó eredménysoron 41,6 milliárd forint nyereséget ért el.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. konszolidált szinten 307,8 milliárd forintos működési bevétel mellett több mint 45 milliárdos EBITDA-ról számolt be 2021. évi IFRS szerinti konszolidált éves jelentésében, amely megduplázódott a tavalyi értékhez képest. Ez – a Cégcsoport valós teljesítményét leginkább láttató érték – egy év alatt közel 23 milliárd forintos emelkedést ért el.

Bár a Csoport Működési költségei is növekedtek 2021-ben, de ez a változás elmaradt a bevételek növekedésétől, így a Csoport tevékenységéből adódó Üzemi eredménye 17,1 milliárd forint nyereség lett, ami 18,1 milliárdos eredménynövekedést jelent a tavalyi évi veszteséggel szemben. Az eredmény annak tükrében még kiemelendőbb, hogy az újonnan bekerülő energetikai társaságoknak csak az akvizíciójukat követő időszak  eredménye került a konszolidáció során bevonásra, így az OPUS TIGÁZ Zrt. esetében csak 9, az OPUS TITÁSZ Zrt. esetében pedig csak 4 havi eredmény. A jelentés aláhúzza: a 2021-es év meghatározó stratégiai célkitűzésének megvalósítása, az energetika szegmensének kiépítése és integrációja sikerrel zárult, amelynek köszönhetően az OPUS Csoport a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé vált.

Az OPUS Csoport konszolidált Adózott eredmény szinten 2021. évben 41,6 milliárd forintot ért el, a Csoport Eszközértéke pedig 889,5 milliárd forint, így 58,8%-kal emelkedett az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A Csoport konszolidált Saját tőke értéke 38,2%-os emelkedés mellett elérte a 314,4 milliárd forintot 2021. év végével.

2022. márciusában, az OPUS GLOBAL Nyrt. immár negyedik alkalommal kapott kiemelkedő hitelminősítést a német Scope független minősítő cégtől, megerősítve a vállalati stabil BB minősítést. A kötvénykibocsátáshoz kötődően pedig ismételten BBB- minősítést szerzett.

A Társaság menedzsmentje sikernek könyveli el, hogy az OPUS Csoport a meghirdetett stratégiai célkitűzésének következetes betartásával 2021-ben elérte azt, hogy a Cégcsoport immár négy teljes jogú és erős fundamentumokra épült alappillérre, divízióra fektetheti a sikeres jövőt. A Magyarországon egyedülálló módon széleskörű, több hazai iparágat magába foglaló bázis kialakítása szolgáltatja a szilárd alapot a Cégcsoport további eredményes és megbízható értékteremtéséhez. 

Sajtóközlemény

Budapest, 2021. április 08.

További információk: press@opusglobal.hu