Sajtóközlemény: Megújul az Opus Global Nyrt. irányítása a fúzióval

Megújul az Opus Global Nyrt. irányítása a fúzióval

Divíziókba szervezett működéssel javítja hatékonyságát a tőzsdei nagyvállalat

 

Öt divízióval működik a továbbiakban az Opus Global Nyrt., amelybe 2019. június 30-ával olvad be a Konzum Nyrt. „A párhuzamosságok megszűntetésével, valamint a működési területek iparágak szerinti divíziókba szervezésével növeljük a hatékonyságot – nyilatkozta az Opus Global Nyrt. Igazgatóságának elnöke, Dr. Mészáros Beatrix. A holding vezetését Gál Miklós veszi át vezérigazgatóként, aki a leányvállalatok piaci pozícióinak javítását tűzte ki célul.

 

Az Opus Global Nyrt. tudatos, következetesen megvalósított stratégia mentén alakította ki portfólióját, és készítette elő a Konzum Nyrt. beolvadását. A 350,8 milliárd forintos saját tőkével és már 23,5 milliárd forintos EBITDA-val működő társaság megbízhatóan jövedelemtermelő befektetéseinek kiegyensúlyozott összetételét a vállalat alapértéknek tartja, megőrzi és erősíti azt. A portfolió egyik csoportjába a hosszú távú befektetések tartoznak. Ezek a vállalatok meghatározó piaci szereplők egy-egy stratégiai iparágban (turizmus, energetika, élelmiszeripar, ipar). A portfolió másik részeként pedig a likvid befektetéseket kezeli a holding asset management területe. A szervezeti- és személyi módosításokkal az Opus Global Nyrt. rugalmasan alkalmazkodik a fúzióval járó változásokhoz, s megteremti a hatékony döntéshozatal feltételeit, a holdingszerkezet kínálta szinergiák feltárását, kihasználását.

 

„A párhuzamosságok megszüntetésével, valamint a működési területek iparágak szerinti divíziókba szervezésével növeljük a hatékonyságot.” – emelte ki a fúzióval létrejött szervezetről az Opus Global Nyrt. Igazgatóságának elnöke, Dr. Mészáros Beatrix. „Célunk változatlan: az Opus Global Nyrt.-t úgy építjük, hogy céljaink elérése érdekében egyre több üzleti lehetőséget vizsgálhassunk meg a nemzetközi piacokon is.” – tette hozzá az elnök.

 

A régió egyik legtőkeerősebb befektetési holdingja a négy stratégiai és az ötödik, asset management divízióval működik júliustól. E területek vezetését elismert szakemberekre bízták a folytatásban is. Az ipari divíziót Halmi Tamás, az energetikai divíziót Baji Csaba, az élelmiszeriparit Dr. Tóth Anett, a turisztikai divíziót pedig Hülvely István vezeti. A likvid befektetéseket tömörítő vagyonkezelési divízió közvetlenül az új vezérigazgatóhoz, Gál Miklóshoz tartozik, aki a pénzügyi irányításban, vagyonkezelésben is jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett eddigi karrierje során.

 

„Legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a tőzsdei társaság leányvállalatai, hatékonyságuk javítása mellett, erősítsék már most is meghatározó piaci pozíciójukat. A fúzióval tovább javult az Opus Global Nyrt. profittermelő képessége és tőkeszerkezete, és újabb növekedési lehetőségeket azonosítottunk.” – mondta Gál Miklós, aki 2019. július 1-jével veszi át a holding irányítását.

Az eddigi vezérigazgató, Ódorné Angyal Zsuzsanna operatív vezérigazgató-helyettesként felügyeli a továbbiakban a gazdasági és operatív működési területeket. A társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyettes, Dr. Dakó Gábor pedig a tőkepiaci szereplőkkel és elemzőkkel történő kiemelt kapcsolattartásban is segíti Gál Miklós munkáját.

Háttér információ:

Gál Miklós

Főiskolai közgazdász diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán csődjogi szakokleveles közgazdász képesítéssel, majd a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász diplomával egészítette ki. A GE Capital Services – Budapest Bank Rt.-nél több területen dolgozott. 2005-től az Arthur Bergmann Budapest Kft. ügyvezetője, majd 2012-től az Arthur Bergmann Hungary Zrt. igazgatósági elnöke. Pénzpiacon szerzett tapasztalatait a 3A Takarékszövetkezet igazgatósági elnökeként és a Centrál Takarékszövetkezet igazgatósági tagjaként kamatoztatta. Jelentős szerepet vállalt a takarékszövetkezeti integrációban. Igazgatósági tagja több befektetési alapkezelőnek: a Status Capital Zrt.-nek, a DBH Investment Zrt.-nek, valamint a Diófa Alapkezelőnek. 2019. júliusától az OPUS GLOBAL Nyrt. vezérigazgatója. 

Ódorné Angyal Zsuzsanna

Közgazdászként végzett a Gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, majd mérnöktanári diplomát szerzett, továbbá EU-s agrárszakértőként másoddiplomázott. A vállalati szférában termelő cégek komplett üzemeltetésében, termelésirányításban és folyamatszervezésben szerzett tapasztalatot. Adótanácsadói és humánpolitikai jártassággal is rendelkezik. 2009-től vezérigazgatói asszisztensként támogatta az Opus Global menedzsmentjét, 2011-től kontrollingvezetőként a cégcsoport pénzügyeinek, folyamatainak és a teljes beszámolási rendszerének kiépítését irányította és biztosította a társaság tőkepiaci megfelelőségét. 2017-től vezette vezérigazgatóként a társaságot. Jelentős szerepet vállalt a stratégiai átláthatóság és szervezeti felépítés kialakításában és jelenleg is aktív közreműködője az OPUS GLOBAL Nyrt. mai napig tartó sikeres tőkepiaci jelenlétének.

Dr. Dakó Gábor Miklós

A diploma megszerzését követően az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyeleten szerzett tapasztalatokat a befektetési szolgáltatók szabályozása, felügyelése, valamint a tőkepiaci kibocsátások engedélyezése terén, majd kiemelt feladatként látott el felügyeleti biztosi teendőket és nyújtott a biztosokat segítő teljeskörű jogi támogatást több, válsághelyzetbe került intézménynél. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, illetve a Magyar Nemzeti Bankban a tőkepiaci ágazat vizsgálati területeit, illetve a kibocsátói és kibocsátási területeket vezette. 2018-ig az MNB Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatójaként tevékenykedett. Aktív szerepet vállalt a hatósági piacfelügyelet szabályozói oldalának kialakításában és gyakorlati működtetésében. Fő szakterülete a piaci devianciák elleni hatékony fellépés, illetve a nyilvános részvénytársaságok működésére vonatkozó szabályozás és a gyakorlati működés jogi kereteinek kialakítása, a vállalatfelvásárlások strukturális és jogi előkészítése. A tőzsdei kibocsátók kötelezettségeinek való megfelelés és a pénzügyi eszközök kibocsátásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos teendők ellátása során mind hatósági, mind a piaci oldalon teljes körű tapasztaltokat szerzett. 2018. márciusában csatlakozott a Kertész és Társai Ügyvédi Irodához. 2019. júliusától az OPUS GLOBAL Nyrt. Társaságirányításért felelős vezérigazgató helyetteseként felel a társaság tőkepiaci, befektetői kapcsolataiért, és koordinálja a holding társaság tőkepiaci működését és kommunikációját. 

További információ ▪ Wise Advisory Group Kft. ▪ Elkán Péter ▪ elkan.peter@wisegroup.hu