Tájékoztatás a személyében felelős könyvvizsgálóval kapcsolatos változásról