TISZTÚJÍTÁS AZ OPUS GLOBAL-BAN

Megválasztották az OPUS GLOBAL Nyrt. új Igazgatóságát, miután az április 29-re összehívott éves rendes Közgyűlés megszavazta a közgyűlési előterjesztésben szereplő tagokat. Az új tagokkal kibővült Igazgatóság tagjait 2022. május 3-tól kezdődően 5 éves határozott időtartamra, azaz 2027. május 3-ig választották meg.

Az OPUS jelenlegi igazgatósági tagjainak megbízatása 2022.05.02. napján telik le. Az éves rendes Közgyűlés erre tekintettel tisztújító közgyűlésként is funkcionált. A jelenlegi Igazgatóság jelentős sikerrel járó, eredményes munkájának köszönhetően a Társaság az elmúlt 5 évben – stratégiáját követve – kiemelkedő mértékű bővülésen esett át. Kialakította azt a stabil 4 alappillért (energetika, turizmus, ipari termelés és élelmiszeripar divízió), amely a Társaság eredménytermelő képességének alapjául szolgálni tud. Az OPUS menedzsmentje köszönetét fejezte ki a távozó igaztatósági tagoknak a vállalatcsoportért tett erőfeszítéseikért. Dr. Balog Ádám közel 3 évig volt az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatóságának tagja, többek között kiemelt szerepet töltött be az energetikai akvizíciók megvalósulásában. A Társaság struktúrájának kiépítése után a konszolidáció kerül középpontba, mely az új hét tagú Igazgatóság feladata lesz. A négy divízió működtetése alapos és szerteágazó szakértelmet igényel, hiszen az egymástól lényegesen különböző iparágakban tevékenykedő leányvállalatok irányítása részben eltérő szaktudást és szakmai tapasztalatot igényel. Így kifejezetten indokolt, hogy ezt a sokszínűséget az Igazgatóság összetétele és tagjainak száma is tükrözze. Az állandóságot biztosítja, hogy a jelenlegi Igazgatósági tagok Vida József és Makai Szabolcs újraválasztása mellett öt új tag megválasztása került előterjesztésre. A Közgyűlés ennek megfelelően a két korábbi IG-tag megválasztása mellett megszavazta Dr. Lélfai Koppány Tibor, Détári-Szabó Ádám, Görbedi László, Németh Zoltán Péter és Torda Balázs igazgatósági tagságát is. 

Görbedi László több mint 10 év, multinacionális cégnél vezetőként eltöltött idő után csatlakozott vezérigazgatóként a Mészáros és Mészáros Zrt.-hez és vált az OPUS építőipari divíziójának vezetőjévé. A szakember az idei kilátásokról szólva elmondta: „Idei tervünk a piaci részesedés megtartása és a szervezet fejlesztése a megnövekedett elvárásokhoz, amelyet csaknem húsz évnyi működésünk és a kollégáink több évtizedes tapasztalata biztosít.”

Détári-Szabó Ádám 2020. augusztusától a HUNGUEST Hotels Zrt. vezérigazgatója, és egyben a Cégcsoport turisztikai szegmensének vezetője szerint a pandémia alatt értékes válságálló képességgel vértezték fel a divíziót. „Büszkék vagyunk rá, hogy a példátlanul nehéz körülmények ellenére 2021-ben már újra eredménytermelő részei voltunk a portfóliónak. A nemzetközi gazdasági és politikai fejlemények 2022-ben újfent eddig nem ismert kihívások elé állítják iparágunkat. Azonban az eddigi válságos időszak tapasztalatait felhasználva és vendégeink bizalmáért mindent megtéve – egyúttal szállodafejlesztési programunk keretében újabb 800 szobát átadva – dolgozunk tovább a társaság eredményességért – fejtette ki Détári-Szabó Ádám. 

Torda Balázs 35 éves energetikai szolgáltatóipari szakmai és több mint 30 éves vezetői tapasztalattal vette át 2021 áprilisától az OPUS TIGÁZ Zrt. vezetését vezérigazgatói pozícióban, ezzel egyidejűleg az OPUS GLOBAL Nyrt. energetikai divízióvezetői pozícióját is betölti. Mint arra a tőzsdei vállalatcsoport tavalyi éves jelentése is kitér, az energetika szegmens kiépítése és integrációja sikerrel zárult, amelynek köszönhetően az OPUS Csoport a hazai energetikai piac meghatározó szereplőjévé vált. Erről szólva Torda Balázs aláhúzta: „Ügyfeleink, munkatársaink és tulajdonosaink iránti elkötelezettségünk jegyében olyan, a gazdasági környezethez és az iparági igényekhez illeszkedő, fenntartható és innovatív működés kialakítása a célunk, amely a társadalmi és környezeti szempontokat is figyelembe véve, eredményesen támogatja a lefektetett üzleti célkitűzéseink elérését.”

Az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatósági tagjának megválasztott Dr. Lélfai Koppány 2018. január 1-től 2022. március 31-ig irányította a Budapest Bankot elnök-vezérigazgatóként, de Igazgatósági elnökként már 2017. április 1-től részt vett a bank irányításában és stratégiai döntéshozatalában. 2000 és 2011 között az MFB Zrt. üzleti, később a jogi területén dolgozott, majd 2016 novemberéig vezérigazgatóként irányította a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t. 2016 novemberétől az MFB Zrt. vezérigazgató-helyettesi és belső igazgatósági tagi tisztségeit látta el. 

Szintén az Igazgatóság új tagjának választották Németh Zoltán Pétert, aki 2020 februárja óta vezérigazgatóként irányítja az OPUS Csoport egyik leányvállalatát, a salgótarjáni székhelyű Wamsler SE-t, és ügyvezető igazgatóként a két németországi leányvállalatot, a Wamsler Haus und Küchentechnik GmbH-t és a Bioenergy GmbH-t.

A Közgyűlés elfogadta az OPUS GLOBAL Nyrt. 2021. évi IFRS szerinti egyedi és konszolidált éves jelentését is. A Vállalatcsoport 2021. évben a világjárvány újabb és újabb hullámai, valamint a világgazdaságban elinduló negatív makrogazdasági folyamatainak hatása ellenére is fennállásának legsikeresebb pénzügy évét tudhatja maga mögött, konszolidált szinten 889,5 milliárd forint Mérlegfőösszeggel és 314,5 milliárd forint Saját tőkével zárta, míg a Teljes átfogó eredménysoron 41,6 milliárd forint nyereséget ért el.

További információk: press@opusglobal.hu