Sajtóközlemény-A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÖTÖDIK LEGNAGYOBB VÁLLALATA LESZ AZ OPUS GLOBAL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÖTÖDIK LEGNAGYOBB VÁLLALATA LESZ AZ OPUS GLOBAL

KÖZZÉTETTÉK A KONZUM ÉS AZ OPUS GLOBAL FÚZIÓJÁNAK RÉSZLETEIT

Nyilvánosságra hozták a KONZUM Nyrt. és az OPUS GLOBAL Nyrt. egyesülésének részleteit bemutató, az igazgatóságok által elfogadott átalakulási (egyesülési) tervet. A KONZUM és az OPUS GLOBAL részvényeinek átváltását 2:1 arányban határozták meg. A fúziót követően a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) ötödik legnagyobb vállalata jön létre. Az egyesült vállalat IFRS szerinti konszolidált saját tőkéje (2018. december 31-i adatok alapján) meghaladja majd a 347 milliárd forintot, kapitalizációja (a 2019. március 6-i záróárfolyamok alapján) pedig eléri a 332 milliárdot. A BÉT történetében példa nélkül álló egyesülés feltételeiről a vállalatok részvényesei az április 8-i közgyűléseken szavazhatnak.

Újabb fontos állomásához érkezett a KONZUM Nyrt. és az OPUS GLOBAL Nyrt. fúziója. Csütörtökön hozták nyilvánosságra a BÉT honlapján a társaságok igazgatóságai által közösen elkészített, és szerdán elfogadott Közös Átalakulási (Egyesülési) Tervet, amely részletes információkat tartalmaz a beolvadással, a gyakorlatban értékpapír-cserével megvalósuló egyesülés ütemezéséről, a cserearány számítás metodikájáról, a jogutód társaság és a beolvadó társaság részvényeseinek jogairól, esetleges kötelezettségeiről, illetve az egyesüléshez szükséges hatósági eljárásokról is. A fúzióra készülő társaságok közgyűlései tavaly decemberben döntöttek a KONZUM Nyrt. OPUS GLOBAL Nyrt.-be történő beolvadásával megvalósítandó egyesülésről, melynek célja egy olyan óriásvállalat létrehozása, amely vonzó célpont globális intézményi befektetők és befektetési alapok számára, illetve pénzügyi, tőkepiaci méretének köszönhetően részvényei nagyobb súllyal szerepeljenek a hazai- és nemzetközi benchmarknak számító indexekben.

A mai napon közzétett tájékoztatóból kiderült, hogy a társaságok igazgatósága a KONZUM és az OPUS GLOBAL részvények átváltását 2:1 arányban határozná meg. Ennek értelmében a KONZUM befektetői 2 darab részvényért 1 darab OPUS GLOBAL részvényt kapnak majd, amennyiben a KONZUM beolvadását követően részt kívánnak venni az új részvénytársaságban. A cserearány megállapításakor a társaságok a 2018. december 31-i fordulónapra számított IFRS szerinti konszolidált saját tőkéjét vették alapul, mely tisztítás nélkül a Konzum Nyrt.-nél meghaladta a 73,8 milliárd, az OPUS GLOBAL Nyrt. esetében pedig a 280,4 milliárd forintot. Az egy részvényre eső saját tőke meghatározásakor a társaságok saját tőkéjét csökkentették a nem ellenőrző részesedések értékével, illetve a KONZUM esetében a tőzsdei társaság tulajdonában lévő OPUS GLOBAL részvényekből származó átfogó eredménnyel (6,5 milliárd forint) is. Így a KONZUM Nyrt. esetében az egy részvényre jutó saját tőke 154 forint, míg az OPUS GLOBAL-nál 314,1 forint lett. Azok a befektetők, akik nem kívánnak részt venni az új vállalatban, a nyilvánosságra hozott Közös Átalakulási Tervben meghatározottak szerint ugyanebben az értékben válthatják be részvényeiket a jogutód társaságnál.

Az átalakulási tervet és a fúzióra készülő társaságok – a 2018. évi egyedi számviteli törvény rendelkezései szerint elkészített – auditált éves beszámolóit az április 8-i, rendkívüli közgyűlésekre terjesztik elő. Az egyedi beszámolók elfogadása egyben előfeltétele is a fúzió megvalósításának. A tervek szerint a KONZUM részvényekkel június 24-ig lehet majd kereskedni, míg az elszámolás napja június 26. lesz. Ezt követően a jogutód társaság részvényei tervezetten július 1-től foroghatnak majd a Budapesti Értéktőzsdén.

Az egyesülést követően a BÉT ötödik legnagyobb vállalata jön létre. Az egyesült társaság 2018. december 31-i fordulónapra számított IFRS szerinti konszolidált egyesített saját tőkéje meghaladja majd a 347 milliárd, kapitalizációja (a március 6-i záróárfolyamok alapján) pedig eléri a 332 milliárd forintot.

 További információ  ▪  Wise Advisory Group Kft.  ▪  Elkán  Péter ▪ elkan.peter@wisegroup.hu